čeština angličtina
ilustrace
~ Always a step ahead ~
sleva

Aktuální počasí

Ubytovací řád

 • při příjezdu do pensionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 •  pension zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni pensionu
 • užívání pensionu je povoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi
 • ve zvláštních případech může pension nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, které se však podstatně neliší od potvrzené objednávky
 • má-li host potvrzeno ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je mu účtována odpovídající cena i v případě, že byl ubytován sám ve vícelůžkovém pokoji
 • V den nástupu se host může v pensionu ubytovat nejdříve ve 14.00, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 • není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 18.00 hodin
 • v případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, nabídne mu pension, jeli volný, jiný pokoj
 • host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal .Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí se host nejpozději do 10.00 posledního dne a pokoj uvolní
 • hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách penzionu nekouřili, nepřemísťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě
 • z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod.) a osobní počítače
 • při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla
 • při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě
 • z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách pensionu
 • psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty
 • v době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid.
 • za škody způsobené na majetku pensionu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto ohlásit na recepci
 • pension neodpovídá za věci vnesené hostem do pensionu a odložených, pokud tyto věci nebyly uloženy na místě k tomu vyhrazené. Za peníze a cenné věci odpovídá pension jen tehdy, převzal - li je do vlastní úschovy proti potvrzení
 • kouření je zakázáno ve všech prostorách pensionu s výjimkou restaurace
 • případnou ztrátu klíčů je host povinen neprodleně nahlásit provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou
 • sportovní hry je možno provozovat pouze ve vyhrazených prostorách, aby nebyl rušen klid, odpočinek a bezpečnost ostatních hostů.
 • za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příjezdu
 • vstup na okolní pozemky pensionu, zahradu i parkoviště, pouze na vlastní nebezpečí hosta
 • vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu
 • stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení penzionu
 • host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení pensionu právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby

1.9.2010 –Průhonice
Majitel pensionu Coloseum