čeština angličtina
ilustrace
~ Always a step ahead ~
sleva

Aktuální počasí

Storno podmínky

 1.  Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta.
 2. Pension se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
  • Individuální hosté
   Pension je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:
   • písemně, e-mailem nebo faxem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 1 den před příjezdem
   • při zrušení rezervace méně než 1 den před příjezdem nebo nenastoupení ubytování je účtováno ve výši 100% ceny za 1 noc ubytování

  • Skupinové rezervace
   Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob včetně ve výši:
   • písemně, e-mailem nebo faxem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 28 dnů před příjezdem
   • Od 27 do 22 dnů před příjezdem je účtováno 35% celkové ceny stornovaného objemu ubytování
   • Od 21 do 14 dnů před příjezdem je účtováno 50% celkové ceny stornovaného objemu ubytování
   • Od 13 do 7 dnů před příjezdem je účtováno 80% celkové ceny stornovaného objemu ubytování
   • při zrušení pobytu skupinové rezervace méně než 6 dnů před příjezdem, v den příjezdu nebo během pobytu je jako stornopoplatek účtováno 100% celkové ceny stornovaného objemu ubytování
 3. V případě storna z důvodů neodvratitelných údálostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem recepci Pensionu nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu
 4. Na úhradu storno poplatku je Pension oprávněn započíst Klientem již zaplacenou zálohovou fakturu nebo použít údaje platební karty Klienta k úhradě storno poplatku.

Písemným potvrzením rezervace a případnou úhradou ceny pobytu se klient stvrzuje, že byl s těmito storno podmínkami obeznámen a respektuje je.